คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ


ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญเข้าร่วมค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ณ จ.นครราชสีมา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201909232529.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10:38:31
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th