คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี พ.ศ. 2562


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201909172517.pdf

link :

ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09:19:36
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th