คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ NBI Youth Club รุ่นที่ 7 และเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำ ดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนาสังคมไทย


สถาบันการสร้างชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ NBI Youth Club รุ่นที่ 7 และเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำ ดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนาสังคมไทย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201909112513.pdf

link :

ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13:29:27
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th