คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

แจ้งผลการคัดเลือก ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018


มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.) ขอแจ้งผลการคัดเลือก ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201810182277.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:25:19
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th