คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการกรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา


มูลนิธิกรุงศรี มีความประสงค์พิจารณาสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ กิจกรรมค่ายอาสา เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ความรู้ การจัดทำสื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201810182271.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13:51:36
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th