คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวงานระหว่างเรียน งานพิเศษนักศึกษา

บริษัท Jobtopgun ขอแนะนำช่องทางการส่งเอกสารการสมัครงาน


บริษัท Jobtopgun ขอแนะนำช่องทางการส่งเอกสารการสมัครงาน รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201802202207.pdf

link :

ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:37:34
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th