คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวงานระหว่างเรียน งานพิเศษนักศึกษา

สำรวจความต้องการรับนักศึกษาช่วยงาน และประชาสัมพันธ์ในโครงการฯ


ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการจ้างนักศึกษาทำงานในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ในเวลาว่างจากการเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201711292188.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:10:36
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th