คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201910032532.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11:01:54
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th