คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ขอมอบวารสาร Thai Forest Bulletin


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ขอมอบวารสาร Thai Forest Bulletin ผู้สนใจขออ่านวารสารได้ที่ห้องสมุดคณะ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201909172523.pdf

link :

ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09:47:06
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th