คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอมอบวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอมอบวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ผู้สนใจขอดูวารสารได้ที่ห้องสมุด

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201909042507.pdf

link :

ประกาศวันที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 09:18:29
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th