คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201906132466.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:54:35
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th