คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจขออ่านวารสารได้ที่คณะ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201904232432.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10:27:17
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th