คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้าการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


คณะกรรมการสรรหาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้าการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201909112514.pdf

link :

ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13:46:32
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th