คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ส่งนำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ


สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ส่งนำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201909052512.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 15:56:46
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th