คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ส่งนำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ


สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ส่งนำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201907042481.pdf

link :

ประกาศวันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:25:24
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th