คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือจำนวน 2 เรื่อง


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือจำนวน 2 เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201905082442.pdf

link :

ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:20:21
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th