คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง แบ่งปันวันโรตารีสากล


สโมสรโรตารีสงขลา ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง แบ่งปันวันโรตารีสากลมินิมาราธอน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201901162355.pdf

link :

ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08:59:04
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th