คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

สกอ. ขอแจ้งเรื่องการดำเนินงานตามมติที่ประชุม


สกอ. ขอแจ้งเรื่องการดำเนินงานตามมติที่ประชุม United Nation Inter Agentcy Task Force Mission to Thailand On Noncommunicable Disease รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811142306.pdf

link :

ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:50:01
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th