คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดเปรมศรัทธา ประจำปี พ.ศ. 2561


จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดเปรมศรัทธา ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อ.สิงหนคร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811142305.pdf

link :

ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:36:30
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th