คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างอนุสาวรีย์ "ทวดเท่ง"


อำเภอสทิงพระ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างอนุสาวรีย์ "ทวดเท่ง" ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811132304.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:31:23
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th