คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก


หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำภาคการศึกษา 1/2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811072299.pdf

link :

ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:37:45
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th