คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(ภาคพิเศษ) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811052295.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:47:32
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th