คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิจัยบุคลากรภายใน

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201903142391.pdf

link :

ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 16:14:28
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th