คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธี Design Thinking ในการสอนในชั้นเรียน


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิธี Design Thinking ในการสอนในชั้นเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201910032544.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 14:56:02
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th