คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

การจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดำเนินการจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน" รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201908292501.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:37:00
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th