คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

ขอเชิญร่วมงานเสวนา หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ประจำปี 2562


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ฯลฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนา หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201908292499.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:32:32
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th