คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

รับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201908292498.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:28:19
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th