คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Thailand Space Week 2019


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Thailand Space Week 2019 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201908052483.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2562 เวลา 15:01:44
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th