คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

การจัดอบรม Basic Properties of Surface Active Agent and Its Applications For Cleansing Products


คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งการจัดอบรม Basic Properties of Surface Active Agent and Its Applications For Cleansing Products รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201906132475.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:25
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th