คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

โครงการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาส ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 version 2017


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งโครงการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาส ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 version 2017 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201906132470.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:14
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th