คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

การฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น QGIS


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโฯโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น QGIS รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201906132465.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:13
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th