คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

การยุติความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นแถบคันไซ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแจ้งการยุติความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นแถบคันไซ รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201905142453.pdf

link :

ประกาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:10:24
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th