คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร OKRs เครื่องมือใหม่เพื่อผลักเป้าหมายธุรกิจให้โต ๑๐X


ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร OKRs เครื่องมือใหม่เพื่อผลักเป้าหมายธุรกิจให้โต ๑๐X รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201905132447.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:52:44
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th