คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล หลักสูตร 2 ศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล หลักสูตร 2 ศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน : การเขียนหนังสือราชการและพระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811292312.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:37:22
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th