คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

รายงานผลประเมินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561


รายงานผลประเมินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811272309.pdf

link :

ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:50:07
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th