คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม


สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอแจ้งการส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201901172361.pdf

link :

ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13:50:36
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th