คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ประจำปี 2562


สกอ.แจ้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 33 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201901162354.pdf

link :

ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08:56:58
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th