คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

จังหวัดสงขลา ส่งหนังสือแนะนำจังหวัดสงขลา


จังหวัดสงขลา ส่งหนังสือแนะนำจังหวัดสงขลา "สงขลาเมืองมนต์เสน่ห์สองฝั่งทะเล 50 จุดหมายแห่งความประทับใจ" ผู้สนใจขออ่านหนังสือได้ที่คณะ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812282346.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 12:10:54
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th