คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง


ธนาคารออมสิน ขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812252345.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 07:43:15
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th