คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์โครงการ Famelab 2019


บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. สวทน. อพวช. บริษัท ทรูคอปเปอเรชั่น จำกัด และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Famelab 2019 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812252344.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 07:40:52
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th