คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญร่วมสมัครเดิน-วิ่ง วิเชียรชมซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3


โรงเรียนวิเชียรชม ขอเชิญร่วมสมัครเดิน-วิ่ง วิเชียรชมซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812252343.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 07:39:28
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th