คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความร่วมมือสมัคร วิ่งข้ามสมุทร 2019


มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขอความร่วมมือสมัคร วิ่งข้ามสมุทร 2019 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812252342.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 07:37:42
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th