คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ขอส่งแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812252341.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 07:35:36
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th