คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเสนอผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562


มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812252339.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 07:30:32
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th