คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812242331.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 16:45:48
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th