คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812242328.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 16:37:51
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th