คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำส่งวารสารวิชชา


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำส่งวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 37 ผู้สนใจขออ่านวารสารได้ที่คณะ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812242327.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 16:36:28
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th