คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้เบิกค่าเช่าบ้านและเจ้าของบ้านเช่า


เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้เบิกค่าเช่าบ้านและเจ้าของบ้านเช่าในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812242324.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 16:25:36
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th