คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


รัฐบาลขอประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4 มาตรการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812242323.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 16:18:40
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th