คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

กิจกรรมประกวดเรื่องเล่า เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรื่องเล่า เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812132322.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:18:27
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th